• Szeroka oferta stolarki. Okna i drzwi PVC, ALU i drewno.

Izolacja cieplna

Podstawowym parametrem charakteryzującym cieplne własności izolacyjne całego okna jest Uw-współczynnik przenikania ciepła. Uw określa ilość ciepła utraconego przez okno od wewnątrz na zewnątrz mierzoną w watach na metr kwadratowy i kelvinach ( W/m2K) Niższy współczynnik Uw oznacza lepsza izolacyjność cieplną okna. Uw stanowi średnią ważoną wartość wspólczynników przenikania ciepła ramy okiennej Uf oraz oszklenia Ug.

Uzyskanie oczekiwanego współczynnika Uw polega na właściwym połączeniu wybranego profilu okna z odpowiednim zestawem szybowym. Przykładowe konfiguracje profili okiennych oraz pakietów szybowych pozwalają na uzyskanie następujących współczynników Uw przedstawia tabela poniżej.

 

Niższy współczynnik Uw znacznie podwyższa komfort użytkowania budynku oraz obniża zużycie energii, a tym samym koszty eksploatacji. Obniżenie współczynnika Uw o 0,1 W/m2K pozwala zaoszczędzić ok. 1,2 litra oleju opałowego na metr kwadratowy powierzchni okna (przeciętny dom jednorodzinny, oszczędność rzędu 650-750 litrów oleju opałowego na rok).

Podstawą uzyskania niższych wartości współczynnika Uw okien jest wykonanie ich z profili klasy A (wyłącznie takie stosujemy), które określają normy RAL (znak RAL przyznawany jest przez Stowarzyszenie d/s Jakości Systemów Okiennych z Tworzywa Sztucznego).

Grubość profilu Uf (W/m2K) Szyby Ug (W/m2K) Uw (W/m2K)
 
Profil (PVC) 70 mm1,32 szyby1,11,3
Profil (PVC) 70 mm1,33 szyby0,50,8
Profil (PVC) 82 mm1,02 szyby0,60,89
Profil (PVC) 82 mm1,03 szyby0,50,7
Profil (PVC) 90 mm1,02 szyby0,60,85
Profil (PVC) 90 mm1,03 szyby0,50,68